Kool

Päevakava


KINNITATUD

Ruila Põhikooli direktori

käskkirjaga nr 1-2/7/2022

09.09.2022

 

RUILA PÕHIKOOLI PÄEVAKAVA  2022/2023 õppeaastal

 1. Kooli päevakaja kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste, nagu pikapäevarühmas, õpiabirühmades ja huviringides korraldavate tegevuste järjestust ja ajalist kestust.
 2. Kooli päevakava koostamisel on arvestatud õpilase vanusest ja füsioloogilistest iseärasustest tulenevat tervise seisundit, töövõimet ning õpivalmidust, õppeainete raskust ning õppeülesannete täitmiseks sobivaid õppeviise ja -meetodeid.
 3. Koolimaja on avatud kell 7.30-16.30
 4. Õppetunnid algavad kell 8.30
 5. Õppetunni kestvuseks on 45 minutit.
 6. Õppetundide toimumise ajad on:

1. 8.30 – 09.15

2. 09.25 – 10.10

3. 10.20 – 11.05

4. 11.15 – 12.00 4.-9. klassil / 11.25 – 12.10 1.-3. klassil

5. 12.40 – 13.25

6. 13.35 – 14.20

7. 14.30 – 15.15

8. 15.25 – 16.10

7. Söögivahetundide toimumise ajad on:

 • 11.05 – 11.25 1.-3. klass
 • 12.00 – 12.15  4.-6. klass
 • 12.25 – 12.40  7.-9. klass

Klassid, kes ei söö, viibivad söögivahetundide ajal õues.

8. Pikapäevarühma toimumise ajad:

 • esmaspäev            12.10 – 15.30
 • teisipäev               12.10 – 15.30
 • kolmapäev            13.25 – 15.30
 • neljapäev              12.10 – 15.30
 • reede                     12.10 – 15.30

Pikapäevarühma tegevust reguleerib Ruila Põhikooli pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava.

9. Koolibussid väljuvad: 14.36, 14.38, 14.40, 15.30, 15.34, 15.40, 16.30 (Saue valla siseliinid 1-3.). S8 väljub 12.20, 14.01, 16.05 ja 17.10. 163 väljub 14.06, 14.50, 16.43 ja 17.30

10. Pärast õppetundide lõppu toimuvad:

 • huviringid vastavalt huvitöö plaanile (Huviringid 2022/2023 õppeaastal)
 • õpiabirühmad (Konsultatsiooniajad 2022/2023 õppeaastal)
 • ainekonsultatsioonid (Konsultatsiooniajad 2022/2023 õppeaastal)
 • klassiüritused (vastutab klassijuhataja)

11. Tunniplaan on päevakava osa ja koostatakse lähtuvalt riiklikes õppekavades sätestatud õpilase nädalakoormusest, riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavast, õppeainete raskusest ning eeldatavatest õpitulemustest. Tunniplaan avaldatakse päevakava lisana eraldi (Ruila Põhikooli tunniplaan).

KINNITATUD

Ruila Põhikooli direktori

käskkirjaga nr 1-2/7/2022

09.09.2022

 

RUILA PÕHIKOOLI PÄEVAKAVA  2022/2023 õppeaastal

 1. Kooli päevakaja kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste, nagu pikapäevarühmas, õpiabirühmades ja huviringides korraldavate tegevuste järjestust ja ajalist kestust.
 2. Kooli päevakava koostamisel on arvestatud õpilase vanusest ja füsioloogilistest iseärasustest tulenevat tervise seisundit, töövõimet ning õpivalmidust, õppeainete raskust ning õppeülesannete täitmiseks sobivaid õppeviise ja -meetodeid.
 3. Koolimaja on avatud kell 7.30-16.30
 4. Õppetunnid algavad kell 8.30
 5. Õppetunni kestvuseks on 45 minutit.
 6. Õppetundide toimumise ajad on:

1. 8.30 – 09.15

2. 09.25 – 10.10

3. 10.20 – 11.05

4. 11.15 – 12.00 4.-9. klassil / 11.25 – 12.10 1.-3. klassil

5. 12.40 – 13.25

6. 13.35 – 14.20

7. 14.30 – 15.15

8. 15.25 – 16.10

7. Söögivahetundide toimumise ajad on:

 • 11.05 – 11.25 1.-3. klass
 • 12.00 – 12.15  4.-6. klass
 • 12.25 – 12.40  7.-9. klass

Klassid, kes ei söö, viibivad söögivahetundide ajal õues.

8. Pikapäevarühma toimumise ajad:

 • esmaspäev            12.10 – 15.30
 • teisipäev               12.10 – 15.30
 • kolmapäev            13.25 – 15.30
 • neljapäev              12.10 – 15.30
 • reede                     12.10 – 15.30

Pikapäevarühma tegevust reguleerib Ruila Põhikooli pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava.

9. Koolibussid väljuvad: 14.36, 14.38, 14.40, 15.30, 15.34, 15.40, 16.30 (Saue valla siseliinid 1-3.). S8 väljub 12.20, 14.01, 16.05 ja 17.10. 163 väljub 14.06, 14.50, 16.43 ja 17.30

10. Pärast õppetundide lõppu toimuvad:

 • huviringid vastavalt huvitöö plaanile (Huviringid 2022/2023 õppeaastal)
 • õpiabirühmad (Konsultatsiooniajad 2022/2023 õppeaastal)
 • ainekonsultatsioonid (Konsultatsiooniajad 2022/2023 õppeaastal)
 • klassiüritused (vastutab klassijuhataja)

11. Tunniplaan on päevakava osa ja koostatakse lähtuvalt riiklikes õppekavades sätestatud õpilase nädalakoormusest, riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavast, õppeainete raskusest ning eeldatavatest õpitulemustest. Tunniplaan avaldatakse päevakava lisana eraldi (Ruila Põhikooli tunniplaan).