Tugi

Tugipersonal


Raili Kann Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija

Jana Reheperv Logopeed

Irina Laidna Abiõpetaja, pikapäevarühma õpetaja

Merle Luht Abiõpetaja, pikapäevarühma õpetaja

Eve Reisser Abiõpetaja, pikapäevarühma õpetaja

Mart Nurk Psühholoog

Mariana Liiv Eripedagoog

Liina Toompuu  Eripedagoog

Kersti Valter Sotsiaalpedagoog

Kätlin Kauler Kooliterviseõde

Lea Tikenberg-Rulli Sotsiaalpedagoog

Jana Mõttus Piirkonna lastekaitsespetsialist

Raili Kann Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija

Jana Reheperv Logopeed

Irina Laidna Abiõpetaja, pikapäevarühma õpetaja

Merle Luht Abiõpetaja, pikapäevarühma õpetaja

Eve Reisser Abiõpetaja, pikapäevarühma õpetaja

Mart Nurk Psühholoog

Mariana Liiv Eripedagoog

Liina Toompuu  Eripedagoog

Kersti Valter Sotsiaalpedagoog

Kätlin Kauler Kooliterviseõde

Lea Tikenberg-Rulli Sotsiaalpedagoog

Jana Mõttus Piirkonna lastekaitsespetsialist