Uudised

Õppekorraldus alates 1. märtsist 26. veebruar Lea Tikenberg-Rulli


Head lapsevanemad!

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele võivad järgmisest õppenädalast 1.märtsist üldhariduskoolide õppehoonetes viibida ainult 1.-4. klasside õpilased ja hariduslike erivajadusega õpilased. Klassijuhatajad võtavad ühendust õpilastega, kes kutsutakse individuaalselt kooli.

Distantsõppel viibivad 5.-9.klasside õpilased.

Õpilastele on distantsõppest osavõtt kohustuslik, veebitunnid toimuvad tunniplaani alusel. Palume vanematel kontrollida digivahendi, kaamera ja kõlarite olemasolu, sest õpilased peavad olema TEAMS-is otsepildis. Õpetaja peab saama näha, kellega ta suhtleb ja tunni läbi viib.

Õpilased, kes soovivad laenutada koolis arvuteid või tahvleid, võivad pöörduda juhiabi poole ja vormistada laenulepingu kooliga.

Huviringide tööd saame läbi viia klassipõhiselt, huviringide juhendajad annavad järgmisel nädalal teada, milliste klasside lapsed mis aegadel saavad huviringidesse minna. 

Distantsõppe õpilastele väljastame soovi korral toidupakke, kuid teavitage oma soovist eelnevalt ette kooli meiliaadressile (lea@ruilakool.ee) 1.märtsiks kl 16.00-ks.

Soovime kõigile kena nädalavahetust ja peatse kohtumiseni koolis ja veebis järgmisel nädalal!

Parimaga

Tiia Rosenberg

Ruila Põhikooli direktor

 

 

Head lapsevanemad!

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele võivad järgmisest õppenädalast 1.märtsist üldhariduskoolide õppehoonetes viibida ainult 1.-4. klasside õpilased ja hariduslike erivajadusega õpilased. Klassijuhatajad võtavad ühendust õpilastega, kes kutsutakse individuaalselt kooli.

Distantsõppel viibivad 5.-9.klasside õpilased.

Õpilastele on distantsõppest osavõtt kohustuslik, veebitunnid toimuvad tunniplaani alusel. Palume vanematel kontrollida digivahendi, kaamera ja kõlarite olemasolu, sest õpilased peavad olema TEAMS-is otsepildis. Õpetaja peab saama näha, kellega ta suhtleb ja tunni läbi viib.

Õpilased, kes soovivad laenutada koolis arvuteid või tahvleid, võivad pöörduda juhiabi poole ja vormistada laenulepingu kooliga.

Huviringide tööd saame läbi viia klassipõhiselt, huviringide juhendajad annavad järgmisel nädalal teada, milliste klasside lapsed mis aegadel saavad huviringidesse minna. 

Distantsõppe õpilastele väljastame soovi korral toidupakke, kuid teavitage oma soovist eelnevalt ette kooli meiliaadressile (lea@ruilakool.ee) 1.märtsiks kl 16.00-ks.

Soovime kõigile kena nädalavahetust ja peatse kohtumiseni koolis ja veebis järgmisel nädalal!

Parimaga

Tiia Rosenberg

Ruila Põhikooli direktor