Uudised

Õppekorraldus alates 3. maist 30. aprill Lea Tikenberg-Rulli


Alates 3. maist 2021 tulevad Vabariigi Valitsuse korraldusel kooli kontaktõppele: 1.-4. klassi õpilased, 9. klassi õpilased ning need õpilased, kellega on õpetajad individuaalselt ühendust võtnud.  Ülejäänud klassid jätkavad tavapärasel distantsõppel, kehtima jääb senine tunniplaan.

Koolibussid väljuvad graafikujärgselt, kuid pidage silmas hajutamise- ja maskikandmise nõuet. Õppetööd viiakse võimalikult palju läbi õuetingimustes, samuti viibivad õpilased vahetundide ajal õues, seepärast palume riietuda vaatamata kevadilmale soojalt. Huviringid toimuvad vastavalt kehtestatud tingimustele, ringijuhid täpsustavad konkreetselt, millised ringid ja kuidas toimuvad.

7. mail toimub „Väleki“ võistlus 4.-9. klassidele 5-liikmelistes tiimides, 1.-3. klassil on iseseisva õppimise päev kodus klassile kinnitatud referaadi koostamise teemal.

Loodame peagi kohtuda koolis kõikide õpilastega, seepärast oleme hoolsad ja varume kannatust keeruliste olukordadega hakkamasaamiseks. Probleemide või heade mõtetega pöörduge klassijuhatajate, meie tugispetsialistide või kooli juhtkonna poole.

Järgmise nädala toidupaki soovist palun anda teada kuni 3. maini lea.tikenberg@ruilakool.ee. Pakkide väljaandmine neljapäeval, 6. mail 8.-16.00.

Ilusat kevadet ja kõike head soovides

Tiia Rosenberg

Ruila Põhikooli direktor

 

 

Alates 3. maist 2021 tulevad Vabariigi Valitsuse korraldusel kooli kontaktõppele: 1.-4. klassi õpilased, 9. klassi õpilased ning need õpilased, kellega on õpetajad individuaalselt ühendust võtnud.  Ülejäänud klassid jätkavad tavapärasel distantsõppel, kehtima jääb senine tunniplaan.

Koolibussid väljuvad graafikujärgselt, kuid pidage silmas hajutamise- ja maskikandmise nõuet. Õppetööd viiakse võimalikult palju läbi õuetingimustes, samuti viibivad õpilased vahetundide ajal õues, seepärast palume riietuda vaatamata kevadilmale soojalt. Huviringid toimuvad vastavalt kehtestatud tingimustele, ringijuhid täpsustavad konkreetselt, millised ringid ja kuidas toimuvad.

7. mail toimub „Väleki“ võistlus 4.-9. klassidele 5-liikmelistes tiimides, 1.-3. klassil on iseseisva õppimise päev kodus klassile kinnitatud referaadi koostamise teemal.

Loodame peagi kohtuda koolis kõikide õpilastega, seepärast oleme hoolsad ja varume kannatust keeruliste olukordadega hakkamasaamiseks. Probleemide või heade mõtetega pöörduge klassijuhatajate, meie tugispetsialistide või kooli juhtkonna poole.

Järgmise nädala toidupaki soovist palun anda teada kuni 3. maini lea.tikenberg@ruilakool.ee. Pakkide väljaandmine neljapäeval, 6. mail 8.-16.00.

Ilusat kevadet ja kõike head soovides

Tiia Rosenberg

Ruila Põhikooli direktor