Uudised

Ruila Põhikooli info COVID-19 ennetusmeetmete ning e-õppe kohta 09. november Lea Tikenberg-Rulli


MEELESPEA  ENNETUSMEETMETEST JA E-ÕPPEST


* ka kergemate haigustunnustega (nohu) jääb õpilane/töötaja koju ja võtab ühendust perearstiga;

* koolil on õigus ka väheste haigustunnustega õpilane/töötaja kohe koju saata; 

* kui perearst on saatnud testima, siis tuleb kindlasti kodus olla kuni testitulemuse teadasaamiseni;

* võimalusel vältida ühistransporti ja tulla kooli jalgsi/jalgrattaga, autoga;

* koolibussis soovitame kasutada maski;

* välisreisilt saabudes tuleb jääda kogu perel 10 päevaks eneseisolatsiooni (koju). Täpsed juhised  https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele.

* koolimajja siseneda garderoobile kõige lähemast uksest;  

* koolimajja ja/või klassi sisenedes desinfitseerida käed; 

* ainetunnid toimuvad koduklassides

* garderoobis tohib viibida ainult vajadusel (kooli tulles, teise õppehoonesse tundi minnes, õue ja koju minnes);

* lapsevanemad ja teised täiskasvanud sisenevad kooliruumidesse ainult eelneval kokkuleppel klassijuhataja, aineõpetaja, sotsiaalpedagoogi või kooli juhtkonnaga;

 

Vahetunnid

* vahetundides viibivad õpilased õues;

* vahetundides tuleb viibida hajutatult;

* vahetundides ei viibita ilma mõjuva põhjuseta klassiruumis, sest klassiruume tuulutatakse; 

* enne järgmisse klassiruumi sisenemist tuleb desinfitseerida käed;

 

Söögivahetunnid

Söögivahetunnid on hajutatud järgmise kava alusel:

10.55 – 11.05           3. klass

11.05 – 11.15           2. klass

11.15 – 11.25           1. klass

12.00 – 12.10           4. klass

12.10 – 12.20           5. klass

12.20 – 12.30           6. klass

13.00 – 13.10           7. klass

13.10 – 13.20           8. klass

13.20 – 13.30           9. klass

* enne sööklasse sisenemist ja sööklast väljumisel tuleb pesta ja kuivatada või desinfitseerida  käed;

* sööma minnakse ainult klassidele ettenähtud aegadel:

* õpilased toob sööma tunni lõpetanud õpetaja

 

Olulised kontaktid:

Kui tekivad küsimused, probleemid, mured, pöörduda klassijuhataja, sotsiaalpedagoogi, kooliõe või kooli juhtkonna poole.

* direktor Tiia Rosenberg tiia.rosenberg@ruilakool.ee

* õppe-ja huvitöö korraldaja Livia Roomets livia.roomets@ruilakool.ee

* psühholoog Mart Nurk mart.nurk@sauevald.ee

* sotsiaapedagoog Airi Veisner-Konoplitski airi.veisner@ruilakool.ee

* kooli terviseõde Kätlin Kauler koolitervis@ruilakool.ee

* kooli kontakttelefon on 6078736, 55512498

 

Kuidas käituda õpilase/töötaja haigestumise korral

* Haigustunnustega õpilane isoleeritakse teistest ja talle pannakse ette kirurgiline mask. Informeeritakse lapsevanemat, kes tagab lapse koju toimetamise.

* Kui õpilase COVID-19 diagnoos leiab kinnitust, teavitab lapsevanem sellest kohe klassijuhatajat. Haigusjuhust informeerib klassijuhataja kooli juhtkonda, antud klassi õpilasi ja vanemaid. 

* Kool võtab ühendust Terviseametiga ja tegutsetakse saadud juhiste põhjal.
Lapsevanem ja õpilane jälgivad pidevalt e-kooli, mille kaudu edastatakse vajalikku infot koolis toimuva kohta. 

* Terve kooli distantsõppele saatmine on äärmuslik abinõu, mis võetakse kasutusele kõige viimase võimalusena.

 

Õppetöö korraldus täieliku ja osalise distantsõppe perioodil

* Õppetöö toimub tunniplaani alusel.

* Töö- ja suhtluskeskkonnaks on E-kool

* Tunnitöö ülesanded lisab õpetaja E-kooli päevikusse kõige hiljem eelneval päeval kell 18.00 (järgmise päeva ülesanded lastele).

* Tööpäevadel pärast kella 16.00 ei ole õpetaja kohustatud õpilaste töid tagasisidestama ja telefonile, sõnumitele või e-kirjadele vastama.

* Veebitundide läbiviimiseks kasutatakse MS Teams keskkonda.

* Veebitunnid toimuvad tunniplaani alusel, nendest antakse eelnevalt läbi E-kooli teada. Veebitunnid toimuvad ajavahemikus kell 8.30-15.00

* Veebitundides osalemisel peab õpilane olema valmis enda videopilti jagama, et õpetaja saaks kontrollida õpilase tunnis osalemist.

* Kui tavapärase kontaktõppe perioodil on õpilane sunnitud koolist kergemate haigussümptomite või karantiini tõttu puuduma, lähtub ta õpetaja tunnisissekannetest E-koolis ja täidab õppeülesanded iseseisvalt, vajadusel võtab õpetajaga ühendust.

 

MEELESPEA  ENNETUSMEETMETEST JA E-ÕPPEST


* ka kergemate haigustunnustega (nohu) jääb õpilane/töötaja koju ja võtab ühendust perearstiga;

* koolil on õigus ka väheste haigustunnustega õpilane/töötaja kohe koju saata; 

* kui perearst on saatnud testima, siis tuleb kindlasti kodus olla kuni testitulemuse teadasaamiseni;

* võimalusel vältida ühistransporti ja tulla kooli jalgsi/jalgrattaga, autoga;

* koolibussis soovitame kasutada maski;

* välisreisilt saabudes tuleb jääda kogu perel 10 päevaks eneseisolatsiooni (koju). Täpsed juhised  https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele.

* koolimajja siseneda garderoobile kõige lähemast uksest;  

* koolimajja ja/või klassi sisenedes desinfitseerida käed; 

* ainetunnid toimuvad koduklassides

* garderoobis tohib viibida ainult vajadusel (kooli tulles, teise õppehoonesse tundi minnes, õue ja koju minnes);

* lapsevanemad ja teised täiskasvanud sisenevad kooliruumidesse ainult eelneval kokkuleppel klassijuhataja, aineõpetaja, sotsiaalpedagoogi või kooli juhtkonnaga;

 

Vahetunnid

* vahetundides viibivad õpilased õues;

* vahetundides tuleb viibida hajutatult;

* vahetundides ei viibita ilma mõjuva põhjuseta klassiruumis, sest klassiruume tuulutatakse; 

* enne järgmisse klassiruumi sisenemist tuleb desinfitseerida käed;

 

Söögivahetunnid

Söögivahetunnid on hajutatud järgmise kava alusel:

10.55 – 11.05           3. klass

11.05 – 11.15           2. klass

11.15 – 11.25           1. klass

12.00 – 12.10           4. klass

12.10 – 12.20           5. klass

12.20 – 12.30           6. klass

13.00 – 13.10           7. klass

13.10 – 13.20           8. klass

13.20 – 13.30           9. klass

* enne sööklasse sisenemist ja sööklast väljumisel tuleb pesta ja kuivatada või desinfitseerida  käed;

* sööma minnakse ainult klassidele ettenähtud aegadel:

* õpilased toob sööma tunni lõpetanud õpetaja

 

Olulised kontaktid:

Kui tekivad küsimused, probleemid, mured, pöörduda klassijuhataja, sotsiaalpedagoogi, kooliõe või kooli juhtkonna poole.

* direktor Tiia Rosenberg tiia.rosenberg@ruilakool.ee

* õppe-ja huvitöö korraldaja Livia Roomets livia.roomets@ruilakool.ee

* psühholoog Mart Nurk mart.nurk@sauevald.ee

* sotsiaapedagoog Airi Veisner-Konoplitski airi.veisner@ruilakool.ee

* kooli terviseõde Kätlin Kauler koolitervis@ruilakool.ee

* kooli kontakttelefon on 6078736, 55512498

 

Kuidas käituda õpilase/töötaja haigestumise korral

* Haigustunnustega õpilane isoleeritakse teistest ja talle pannakse ette kirurgiline mask. Informeeritakse lapsevanemat, kes tagab lapse koju toimetamise.

* Kui õpilase COVID-19 diagnoos leiab kinnitust, teavitab lapsevanem sellest kohe klassijuhatajat. Haigusjuhust informeerib klassijuhataja kooli juhtkonda, antud klassi õpilasi ja vanemaid. 

* Kool võtab ühendust Terviseametiga ja tegutsetakse saadud juhiste põhjal.
Lapsevanem ja õpilane jälgivad pidevalt e-kooli, mille kaudu edastatakse vajalikku infot koolis toimuva kohta. 

* Terve kooli distantsõppele saatmine on äärmuslik abinõu, mis võetakse kasutusele kõige viimase võimalusena.

 

Õppetöö korraldus täieliku ja osalise distantsõppe perioodil

* Õppetöö toimub tunniplaani alusel.

* Töö- ja suhtluskeskkonnaks on E-kool

* Tunnitöö ülesanded lisab õpetaja E-kooli päevikusse kõige hiljem eelneval päeval kell 18.00 (järgmise päeva ülesanded lastele).

* Tööpäevadel pärast kella 16.00 ei ole õpetaja kohustatud õpilaste töid tagasisidestama ja telefonile, sõnumitele või e-kirjadele vastama.

* Veebitundide läbiviimiseks kasutatakse MS Teams keskkonda.

* Veebitunnid toimuvad tunniplaani alusel, nendest antakse eelnevalt läbi E-kooli teada. Veebitunnid toimuvad ajavahemikus kell 8.30-15.00

* Veebitundides osalemisel peab õpilane olema valmis enda videopilti jagama, et õpetaja saaks kontrollida õpilase tunnis osalemist.

* Kui tavapärase kontaktõppe perioodil on õpilane sunnitud koolist kergemate haigussümptomite või karantiini tõttu puuduma, lähtub ta õpetaja tunnisissekannetest E-koolis ja täidab õppeülesanded iseseisvalt, vajadusel võtab õpetajaga ühendust.