Huvitegevus

Klassivälise töö plaan 2022-2023 õppeaastal


RUILA PÕHIKOOLI klassiväline tööplaan   2022/2023 I õppeperioodil

 

AEG, ÜRITUS, VASTUTAJA

EESMÄRGID (lähtuvalt aineõppest)

VÕISTLUSED, KONKURSID, OLÜMPIAADID, TASEMETÖÖD, KLASSIDE VÄLJASÕIDUD

LASTEAED

Aktus 1. sept. kell 11.00

Sissejuhatus õppeaastasse, õppetöö algus, lugemisaasta avamine, aineõpetajad põimivad lugusid oma aines ja kaasavad õpilasi läbi kogu õppeaasta.

Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu, tants muusikaõpetus, kunstiõpetus,

Õpioskus: seoste loomine, meenutamine, märkamine,  keskendumine olulisele, kuulamisoskuse arendamine.

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus, uuele õppeaastale häälestamine, inimlik suhtumine, kommete ja pärimuse väärtustamine

 

Tarkusepäev

1.septembri aktus Ruila Põhikoolis

5.-9. sept.

5. sept hoolekogu istung

8. sept rahvusvaheline kirjaoskuse päev

8. sept lastevanemate üldkoosolek, kell 18.00

Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, liikluskasvatus, liikumisõpetus.

Õpioskus: seoste loomine tavaeluga, meenutamine, märkamine, inimlik suhtumine,

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus.

9.09 9. klassi väljasõit Paldiskisse riigikaitse teemal

 

T  6. sept. 13.30  lasteaia pedagoogiline nõukogu

12.-16. september

Huviringide töö käivitamine

Õpilasesinduse valimine

12.sept 18.00 5. klassi lastevanemate koosolek

15. sept 18.00 2. klassi lastevanemate koosolek

Ainevaldkonnad: läbivalt kõik ained

Õpioskus: enesekohaste oskuste arendamine, vastutus, aja planeerimine, eneseanalüüs, väljendusoskuse arendamine.

Motivatsiooni toetamine: teadlikud valikud, aja planeerimine, vastutuse võtmine.

E 12.09 14.00 2. klass teatris, etendus”Sirli, Siim ja saladused”

T 13.09 kell 8.30 diabeedikoolitus

R 16.09 Harju koolide vahelised võistlused staadioniteatejooksus Kuusalus

 

19.-23. september

21.sept rahvusvaheline rahupäev

R 23.09 raamatulaat / Lea Kallas

Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu, geograafia,

Õpioskus: seoste loomine, meenutamine, märkamine, inimlik suhtumine

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus

Õpilase enesejuhtimise toetamine ja motiveerimine. Õpilaste ideede toetamine ja ellu viimine. Ürituse teema lõimimine ainekavades-ja aineõppes.

19.-22.09  matemaatika tasemetöö 4.klassile

19.-22.09 matemaatika tasemetöö 7.klassile

20.09 kohtumine Maardu kooli õpetajatega

23.09 eesti keele tasemetöö 4.klassile

23.09 eesti keele tasemetöö 7.klassile

 

26.sept– 30.sept.

Liikumisnädal / Kristjan Õuekallas, Helena Pihel

 

Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu, kunstiõpetus,  muusikaõpetus,

Õpioskus: seoste loomine, meenutamine, märkamine, inimlik suhtumine

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus

Liikumisharrastuste populariseerimine ja erinevate spordialade propageerimine õpilaste hulgas.

 

 

3. -7.oktoober

K 5.10. Õpetajate päev / Ülle Palumets, Mihkel Kangur, 9.klass

Õpetajate vahetus Kirsiaia Lasteaiaga

8.10l “Tervisefestival”/ MTÜ Ruila mõis , suuantud kogukonnale

Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu,  muusikaõpetus, karjääriõpetus.

Õpioskus: seoste loomine, meenutamine, märkamine, inimlik suhtumine, väärtuskasvatus,

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus, erinevate situatsioonide läbi mängimine, rollimäng.

 

 

10. - 14.oktoober

16. oktoober maailma toidupäev

Tähelepanu pööramine toidu-ja sööklakultuurile. Koostöö Dailyga

 Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu, geograafia, muusikaõpetus, kokandus

Õpioskus: seoste loomine, meenutamine, märkamine, inimlik suhtumine meeskonnatöö

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus

23.10 loodusõpetuse tasemetöö 4.klassile

23.10 loodusõpetuse tasemetöö 7.klassile

 

 

17.-21.oktoober

21.10. Ruila Kool 151

Film  “Seltsimees laps” Spordiväljaku avamisaktus

Spordipäev ja F.Tungali jooks  / Õuekallas, Rosenberg

 Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu,  muusikaõpetus,

Õpioskus: seoste loomine, meenutamine, märkamine, inimlik suhtumine

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus

17-18.10 III kooliastme tasemetöö inglise keeles

 

 

RUILA PÕHIKOOLI klassiväline tööplaan   2022/2023 I õppeperioodil

 

 

AEG, ÜRITUS, VASTUTAJA

EESMÄRGID (lähtuvalt aineõppest)

VÕISTLUSED, KONKURSID, OLÜMPIAADID, TASEMETÖÖD, KLASSIDE VÄLJASÕIDUD

LASTEAED

Aktus 1. sept. kell 11.00

Sissejuhatus õppeaastasse, õppetöö algus, lugemisaasta avamine, aineõpetajad põimivad lugusid oma aines ja kaasavad õpilasi läbi kogu õppeaasta.

Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu, tants muusikaõpetus, kunstiõpetus,

Õpioskus: seoste loomine, meenutamine, märkamine,  keskendumine olulisele, kuulamisoskuse arendamine.

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus, uuele õppeaastale häälestamine, inimlik suhtumine, kommete ja pärimuse väärtustamine

 

Tarkusepäev

1.septembri aktus Ruila Põhikoolis

5.-9. sept.

5. sept hoolekogu istung

8. sept rahvusvaheline kirjaoskuse päev

8. sept lastevanemate üldkoosolek, kell 18.00

Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, liikluskasvatus, liikumisõpetus.

Õpioskus: seoste loomine tavaeluga, meenutamine, märkamine, inimlik suhtumine,

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus.

9.09 9. klassi väljasõit Paldiskisse riigikaitse teemal

 

T  6. sept. 13.30  lasteaia pedagoogiline nõukogu

12.-16. september

Huviringide töö käivitamine

Õpilasesinduse valimine

12.sept 18.00 5. klassi lastevanemate koosolek

15. sept 18.00 2. klassi lastevanemate koosolek

Ainevaldkonnad: läbivalt kõik ained

Õpioskus: enesekohaste oskuste arendamine, vastutus, aja planeerimine, eneseanalüüs, väljendusoskuse arendamine.

Motivatsiooni toetamine: teadlikud valikud, aja planeerimine, vastutuse võtmine.

E 12.09 14.00 2. klass teatris, etendus”Sirli, Siim ja saladused”

T 13.09 kell 8.30 diabeedikoolitus

R 16.09 Harju koolide vahelised võistlused staadioniteatejooksus Kuusalus

 

19.-23. september

21.sept rahvusvaheline rahupäev

R 23.09 raamatulaat / Lea Kallas

Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu, geograafia,

Õpioskus: seoste loomine, meenutamine, märkamine, inimlik suhtumine

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus

Õpilase enesejuhtimise toetamine ja motiveerimine. Õpilaste ideede toetamine ja ellu viimine. Ürituse teema lõimimine ainekavades-ja aineõppes.

19.-22.09  matemaatika tasemetöö 4.klassile

19.-22.09 matemaatika tasemetöö 7.klassile

20.09 kohtumine Maardu kooli õpetajatega

23.09 eesti keele tasemetöö 4.klassile

23.09 eesti keele tasemetöö 7.klassile

 

26.sept– 30.sept.

Liikumisnädal / Kristjan Õuekallas, Helena Pihel

 

Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu, kunstiõpetus,  muusikaõpetus,

Õpioskus: seoste loomine, meenutamine, märkamine, inimlik suhtumine

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus

Liikumisharrastuste populariseerimine ja erinevate spordialade propageerimine õpilaste hulgas.

 

 

3. -7.oktoober

K 5.10. Õpetajate päev / Ülle Palumets, Mihkel Kangur, 9.klass

Õpetajate vahetus Kirsiaia Lasteaiaga

8.10l “Tervisefestival”/ MTÜ Ruila mõis , suuantud kogukonnale

Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu,  muusikaõpetus, karjääriõpetus.

Õpioskus: seoste loomine, meenutamine, märkamine, inimlik suhtumine, väärtuskasvatus,

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus, erinevate situatsioonide läbi mängimine, rollimäng.

 

 

10. - 14.oktoober

16. oktoober maailma toidupäev

Tähelepanu pööramine toidu-ja sööklakultuurile. Koostöö Dailyga

 Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu, geograafia, muusikaõpetus, kokandus

Õpioskus: seoste loomine, meenutamine, märkamine, inimlik suhtumine meeskonnatöö

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus

23.10 loodusõpetuse tasemetöö 4.klassile

23.10 loodusõpetuse tasemetöö 7.klassile

 

 

17.-21.oktoober

21.10. Ruila Kool 151

Film  “Seltsimees laps” Spordiväljaku avamisaktus

Spordipäev ja F.Tungali jooks  / Õuekallas, Rosenberg

 Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu,  muusikaõpetus,

Õpioskus: seoste loomine, meenutamine, märkamine, inimlik suhtumine

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus

17-18.10 III kooliastme tasemetöö inglise keeles