Huvitegevus

Ürituste plaan 2023-2024 I õppeperiood


 

AEG, ÜRITUS, VASTUTAJA

EESMÄRGID (lähtuvalt aineõppest)

VÕISTLUSED, KONKURSID, OLÜMPIAADID, TASEMETÖÖD, KLASSIDE VÄLJASÕIDUD

LASTEAED

Aktus 1. sept. kell 11.00

Sissejuhatus õppeaastasse, õppetöö algus

Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu, tants muusikaõpetus, kunstiõpetus,

Õpioskus: seoste loomine, meenutamine, märkamine,  keskendumine olulisele, kuulamisoskuse arendamine.

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus, uuele õppeaastale häälestamine, inimlik suhtumine, kommete ja pärimuse väärtustamine

 

Tarkusepäev

1.septembri aktus Ruila Põhikoolis

4.-8. september         

E 4.09 kooli kogunemine – sissejuhatus õppeaastasse, kodukord, päevakava, õpilasesindus, TORE

K 6.09 18.00 hoolekogu istung

N 7.09 18.00  lastevanemate üldkoosolek. Kodukord, huviringide töö, hindamisjuhend, tutvustamine, vanemate kaasamine kooli õppetegevusse, koostöö lapsevanematega, hoolekogu töö kokkuvõte  

Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, liikluskasvatus, liikumisõpetus.

Õpioskus: seoste loomine tavaeluga, meenutamine, märkamine

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus.

 

 

T 5.09 3. klassi ujumistunnid algavad

T 5.09 13.30  lasteaia pedagoogiline nõukogu

11.-15. september

Huviringide töö käivitamine

Õpilasesinduse valimine

14.-16.09 TORE koolitus

Ainevaldkonnad: läbivalt kõik ained

Õpioskus: enesekohaste oskuste arendamine, vastutus, aja planeerimine, eneseanalüüs, väljendusoskuse arendamine.

Motivatsiooni toetamine: teadlikud valikud, aja planeerimine, vastutuse võtmine.

K 13.09 6. klassi lähtetaseme test matemaatikas

N 14.09 3. klassi matemaatika lähtetaseme test arvutiklassis

R 15.09 5. klass Rahvusraamatukogus 

N 14.09 Saue valla logopeedid lasteaias 

18.-22. september

E 18.09 õpetajate koolitus „Õppeprotsessid ja nende toetamine erinevate aspektide kaudu“

R 23.09 raamatulaat

 

Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu, geograafia,

Õpioskus: seoste loomine, meenutamine, märkamine

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus

Õpilase enesejuhtimise toetamine ja motiveerimine. Õpilaste ideede toetamine ja ellu viimine. Ürituse teema lõimimine ainekavades-ja aineõppes.

T 19.09 7. klassi eesti keele e-tasemetöö

T 19.09 18.00 6. klassi lastevanemate koosolek

K 20.09 4. klassi eesti keele e-tasemetöö

N 21.09 Harjumaa koolide vahelised meistrivõistlused staadioniteatejooksus

N 21.09 6. klassi koolikohvik 

N 21.09 18.00 2. ja 3. klassi lapsevanemate koosolekud 

R 22.09 Mesikäpa heategevuslik teatejooks

K 20.09  liikluspäev

N 21.09 Kirsikesed Ämari lennubaasis 

 

25.-30.september

Liikumisnädal

Spordivõistlused suurte vahetundide ajal

K 27.09 Õpetajate kolleegium ”Noored kooli”

N 28.09 spordipäev

Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu, kunstiõpetus,  muusikaõpetus

Õpioskus: seoste loomine, meenutamine, märkamine

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus

Liikumisharrastuste populariseerimine ja erinevate spordialade propageerimine õpilaste hulgas.

E 25.09 18.30 klassi lapsevanemate koosolek

T 26.09 4. klassi loodusõpetuse e-tasemetöö 

T 26.09 9. klassi karjäärinõustamine 

T 26.09 5. väikeklassi klassiõhtu

K 27.09 7. klassi loodusõpetuse e-tasemetöö

N 28.09 18.00 1. klassi lastevanemate koosolek

R 29.09 6. klassi ekskursioon Ääsmäele, Kadarbiku Köögivili OÜ

R 29.09 8. klass  kanuudega Allika järvel  

R 29.09 4. klassi klassiõhtu

E 25.09 Lasteaia spordipäev Ruilas

N 28.09 lasteaia matkapäev Padise terviseradadel 

 

2. - 6. oktoober

K 4.10 Õpetajate kolleegiumis digipädevuse koolitus

N 5.10 Õpetajate päeva tähistamine

P 8.10 Saue valla õpetajate päev MUBA-s

 

Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu,  muusikaõpetus, karjääriõpetus.

Õpioskus: seoste loomine, meenutamine, märkamine, inimlik suhtumine, väärtuskasvatus,

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus, erinevate situatsioonide läbi mängimine, rollimäng.

E 2.10  Harjumaa  koolide vahelised jalgpallivõistlused  

K 4.10 2. klassi kohvik 

 

 

R 6.10 “Tulest targem” Kirsikeste rühmale 

9. – 13. oktoober

E 9.10 õpetajate koolitus „Õppeprotsessid ja nende toetamine erinevate aspektide kaudu“

K 11.10 õpetajate kolleegium

N-L 12.-14.10 TORE koolitus

 Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu, geograafia, muusikaõpetus, kokandus

Õpioskus: seoste loomine, meenutamine, märkamine

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus

N 12.10 17.00 2. klassi klassiõhtu koos vanematega  

R 13.10 6. klass RaRa aardejahil

 

16.-20. oktoober

E 16.10 KODUÕPPEPÄEV, loovtööde ja referaatide koostamine

E 16.10  arengukava seminar 

K 18.10 Õpetajate kolleegium „Noored kooli“ 

R 20.10 kooli sünnipäev

 Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu,  muusikaõpetus,

Õpioskus: seoste loomine, meenutamine, märkamine

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus

 

T 17.10  7. klassi matemaatika e-tasemetöö

T 17.10 4. klassi matemaatika e-tasemetöö 

N 19.10 2. klass Rahvusooperis „Estonia“  ballett „Alice Imedemaal“ 

 

 

 

23. - 29. oktoober

Vaheaeg

Vaheaeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEG, ÜRITUS, VASTUTAJA

EESMÄRGID (lähtuvalt aineõppest)

VÕISTLUSED, KONKURSID, OLÜMPIAADID, TASEMETÖÖD, KLASSIDE VÄLJASÕIDUD

LASTEAED

Aktus 1. sept. kell 11.00

Sissejuhatus õppeaastasse, õppetöö algus

Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu, tants muusikaõpetus, kunstiõpetus,

Õpioskus: seoste loomine, meenutamine, märkamine,  keskendumine olulisele, kuulamisoskuse arendamine.

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus, uuele õppeaastale häälestamine, inimlik suhtumine, kommete ja pärimuse väärtustamine

 

Tarkusepäev

1.septembri aktus Ruila Põhikoolis

4.-8. september         

E 4.09 kooli kogunemine – sissejuhatus õppeaastasse, kodukord, päevakava, õpilasesindus, TORE

K 6.09 18.00 hoolekogu istung

N 7.09 18.00  lastevanemate üldkoosolek. Kodukord, huviringide töö, hindamisjuhend, tutvustamine, vanemate kaasamine kooli õppetegevusse, koostöö lapsevanematega, hoolekogu töö kokkuvõte  

Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, liikluskasvatus, liikumisõpetus.

Õpioskus: seoste loomine tavaeluga, meenutamine, märkamine

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus.

 

 

T 5.09 3. klassi ujumistunnid algavad

T 5.09 13.30  lasteaia pedagoogiline nõukogu

11.-15. september

Huviringide töö käivitamine

Õpilasesinduse valimine

14.-16.09 TORE koolitus

Ainevaldkonnad: läbivalt kõik ained

Õpioskus: enesekohaste oskuste arendamine, vastutus, aja planeerimine, eneseanalüüs, väljendusoskuse arendamine.

Motivatsiooni toetamine: teadlikud valikud, aja planeerimine, vastutuse võtmine.

K 13.09 6. klassi lähtetaseme test matemaatikas

N 14.09 3. klassi matemaatika lähtetaseme test arvutiklassis

R 15.09 5. klass Rahvusraamatukogus 

N 14.09 Saue valla logopeedid lasteaias 

18.-22. september

E 18.09 õpetajate koolitus „Õppeprotsessid ja nende toetamine erinevate aspektide kaudu“

R 23.09 raamatulaat

 

Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu, geograafia,

Õpioskus: seoste loomine, meenutamine, märkamine

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus

Õpilase enesejuhtimise toetamine ja motiveerimine. Õpilaste ideede toetamine ja ellu viimine. Ürituse teema lõimimine ainekavades-ja aineõppes.

T 19.09 7. klassi eesti keele e-tasemetöö

T 19.09 18.00 6. klassi lastevanemate koosolek

K 20.09 4. klassi eesti keele e-tasemetöö

N 21.09 Harjumaa koolide vahelised meistrivõistlused staadioniteatejooksus

N 21.09 6. klassi koolikohvik 

N 21.09 18.00 2. ja 3. klassi lapsevanemate koosolekud 

R 22.09 Mesikäpa heategevuslik teatejooks

K 20.09  liikluspäev

N 21.09 Kirsikesed Ämari lennubaasis 

 

25.-30.september

Liikumisnädal

Spordivõistlused suurte vahetundide ajal

K 27.09 Õpetajate kolleegium ”Noored kooli”

N 28.09 spordipäev

Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu, kunstiõpetus,  muusikaõpetus

Õpioskus: seoste loomine, meenutamine, märkamine

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus

Liikumisharrastuste populariseerimine ja erinevate spordialade propageerimine õpilaste hulgas.

E 25.09 18.30 klassi lapsevanemate koosolek

T 26.09 4. klassi loodusõpetuse e-tasemetöö 

T 26.09 9. klassi karjäärinõustamine 

T 26.09 5. väikeklassi klassiõhtu

K 27.09 7. klassi loodusõpetuse e-tasemetöö

N 28.09 18.00 1. klassi lastevanemate koosolek

R 29.09 6. klassi ekskursioon Ääsmäele, Kadarbiku Köögivili OÜ

R 29.09 8. klass  kanuudega Allika järvel  

R 29.09 4. klassi klassiõhtu

E 25.09 Lasteaia spordipäev Ruilas

N 28.09 lasteaia matkapäev Padise terviseradadel 

 

2. - 6. oktoober

K 4.10 Õpetajate kolleegiumis digipädevuse koolitus

N 5.10 Õpetajate päeva tähistamine

P 8.10 Saue valla õpetajate päev MUBA-s

 

Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu,  muusikaõpetus, karjääriõpetus.

Õpioskus: seoste loomine, meenutamine, märkamine, inimlik suhtumine, väärtuskasvatus,

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus, erinevate situatsioonide läbi mängimine, rollimäng.

E 2.10  Harjumaa  koolide vahelised jalgpallivõistlused  

K 4.10 2. klassi kohvik 

 

 

R 6.10 “Tulest targem” Kirsikeste rühmale 

9. – 13. oktoober

E 9.10 õpetajate koolitus „Õppeprotsessid ja nende toetamine erinevate aspektide kaudu“

K 11.10 õpetajate kolleegium

N-L 12.-14.10 TORE koolitus

 Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu, geograafia, muusikaõpetus, kokandus

Õpioskus: seoste loomine, meenutamine, märkamine

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus

N 12.10 17.00 2. klassi klassiõhtu koos vanematega  

R 13.10 6. klass RaRa aardejahil

 

16.-20. oktoober

E 16.10 KODUÕPPEPÄEV, loovtööde ja referaatide koostamine

E 16.10  arengukava seminar 

K 18.10 Õpetajate kolleegium „Noored kooli“ 

R 20.10 kooli sünnipäev

 Ainevaldkonnad: inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ajalugu,  muusikaõpetus,

Õpioskus: seoste loomine, meenutamine, märkamine

Motivatsiooni toetamine: autonoomsus, enesejuhtimine, teadlikud valikud, seotusvajadus

 

T 17.10  7. klassi matemaatika e-tasemetöö

T 17.10 4. klassi matemaatika e-tasemetöö 

N 19.10 2. klass Rahvusooperis „Estonia“  ballett „Alice Imedemaal“ 

 

 

 

23. - 29. oktoober

Vaheaeg

Vaheaeg