Kool

Tööpakkumine


Ruila kool võtab koheselt tööle:
VENE KEELE ÕPETAJA (osalise koormusega, 9 tundi nädalas põhikooli III astmes)
INDIVIDUAALÕPPE ÕPETAJA  (täiskoormusega, 1:1 vormis õpetamine põhikooli I astmes)
Kui tunned, et oled huvitatud õppimisest ja õpetamisest, saada oma avaldus, CV ja koopiad haridust tõendavatest dokumentidest
ruilakool@ruilakool.ee
Ootame kvalifikatsioonile vastavust ja eripedagoogilisi kompetentse, pühendumust ja soovi panustada, avatud hoiakut, meeskonnatööle orienteeritust
Pakume motiveerivat töötasu, võimalust praktiseerida õpitut, viia ellu ideid personaalse õpitee loomiseks, paindlikku töökorraldust, mentorõpetaja tuge, terviseedenduse ja sõidukulude hüvitist

Kuulutus on aktiivne seni, kuni õpetajad leitud!
Info tel 5163534
Direktor Tiia Rosenberg

 

Ruila kool võtab koheselt tööle:
VENE KEELE ÕPETAJA (osalise koormusega, 9 tundi nädalas põhikooli III astmes)
INDIVIDUAALÕPPE ÕPETAJA  (täiskoormusega, 1:1 vormis õpetamine põhikooli I astmes)
Kui tunned, et oled huvitatud õppimisest ja õpetamisest, saada oma avaldus, CV ja koopiad haridust tõendavatest dokumentidest
ruilakool@ruilakool.ee
Ootame kvalifikatsioonile vastavust ja eripedagoogilisi kompetentse, pühendumust ja soovi panustada, avatud hoiakut, meeskonnatööle orienteeritust


Pakume motiveerivat töötasu, võimalust praktiseerida õpitut, viia ellu ideid personaalse õpitee loomiseks, paindlikku töökorraldust, mentorõpetaja tuge, terviseedenduse ja sõidukulude hüvitist

Kuulutus on aktiivne seni, kuni õpetajad leitud!
Info tel 5163534
Direktor Tiia Rosenberg