Õppetöö

Õppenõukogu tööplaan


Õppenõukogu korralised koosolekud 2020/2021 õppeaastal toimuvad:

Õppenõukogu nr 1 02.12.2020 kell 14.20

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 3. Õppeedukuse, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu, õpilaste tunnustamine vastavalt tunnustamise korrale
 4. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 2 17.03.2021 kell 14.20

Päevakord: 

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 2. Õppeedukuse analüüs, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu
 3. "Õpilaste tunnustamise korra" muutmine
 4. Huvitöö ja õppeedukuse autahvlile õpilaste kandmine
 5. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 3 09.06.2021 kell 14.20

Päevakord: 

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 2. Õppeedukuse, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu
 3. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine 
 4. Täiendavale õppetööle määramine
 5. Õpilaste tunnustamine
 6. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 4 16.06.2021 kell 10.00

Päevakord:

 1. Põhikooli lõpetamise otsustamine
 2. Ainekiituskirjaga tunnustamine
 3. Täiendava õppetöö põhjal järgmisse klassi üleviimine
 4. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 5 31.08.2021 kell 10.00

Päevakord:

 1. Täiendava õppetöö põhjal järgmisse klassi üleviimine
 2. Klassikursuse kordama jätmise otsustamine
 3. Ruila Põhikooli 2021/2022 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.
 4. Ruila Põhikooli 2020/2021 õppeaasta aruande arutelu.
 5. Ruila Põhikooli kodukorra ja päevakava kinnitamine.
 6. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosoleku täpsustatud päevakord avalikustatakse hiljemalt üks nädal enne toimumise aega.

Õppenõukogu korralised koosolekud 2020/2021 õppeaastal toimuvad:

Õppenõukogu nr 1 02.12.2020 kell 14.20

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 3. Õppeedukuse, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu, õpilaste tunnustamine vastavalt tunnustamise korrale
 4. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 2 17.03.2021 kell 14.20

Päevakord: 

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 2. Õppeedukuse analüüs, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu
 3. "Õpilaste tunnustamise korra" muutmine
 4. Huvitöö ja õppeedukuse autahvlile õpilaste kandmine
 5. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 3 09.06.2021 kell 14.20

Päevakord: 

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 2. Õppeedukuse, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu
 3. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine 
 4. Täiendavale õppetööle määramine
 5. Õpilaste tunnustamine
 6. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 4 16.06.2021 kell 10.00

Päevakord:

 1. Põhikooli lõpetamise otsustamine
 2. Ainekiituskirjaga tunnustamine
 3. Täiendava õppetöö põhjal järgmisse klassi üleviimine
 4. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 5 31.08.2021 kell 10.00

Päevakord:

 1. Täiendava õppetöö põhjal järgmisse klassi üleviimine
 2. Klassikursuse kordama jätmise otsustamine
 3. Ruila Põhikooli 2021/2022 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.
 4. Ruila Põhikooli 2020/2021 õppeaasta aruande arutelu.
 5. Ruila Põhikooli kodukorra ja päevakava kinnitamine.
 6. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosoleku täpsustatud päevakord avalikustatakse hiljemalt üks nädal enne toimumise aega.