Õppetöö

Õppenõukogu tööplaan 2021-2022


Õppenõukogu korralised koosolekud 2021/2022 õppeaastal toimuvad:

Õppenõukogu nr 1 08.12.2021 kell 14.30

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 3. Õppeedukuse, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu
 4. Õpilünkade analüüs tasemetestide ja õpetajate hinnangute põhjal
 5. Individuaalsete õppekavade analüüs
 6. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 2 16.03.2022 kell 14.30

Päevakord: 

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 2. Õppeedukuse analüüs, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu
 3. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 3 10.06.2022 kell 14.30

Päevakord: 

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 2. Õppeedukuse, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu
 3. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine 
 4. Õpilaste kiituskirjaga või ainekiituskirjaga tunnustamine
 5. Täiendavale õppetööle määramine
 6. Klassikursuse kordama jätmine
 7. Parima õpilase preemia määramine
 8. Arenguvestluste kokkuvõte
 9. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 4 15.06.2021 kell 14.00

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste ülevaatamine
 2. Põhikooli lõpetamise otsustamine
 3. Ainekiituskirjaga tunnustamine
 4. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 5 31.08.2022 kell 10.00

Päevakord:

 1. Täiendava õppetöö põhjal järgmisse klassi üleviimine
 2. Ruila Põhikooli 2022/2023 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.
 3. Ruila Põhikooli 2021/2022 õppeaasta aruande arutelu.
 4. Ruila Põhikooli kodukorra ja päevakava kinnitamine.
 5. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosoleku täpsustatud päevakord avalikustatakse hiljemalt üks nädal enne toimumise aega.

Õppenõukogu korralised koosolekud 2021/2022 õppeaastal toimuvad:

Õppenõukogu nr 1 08.12.2021 kell 14.30

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 3. Õppeedukuse, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu
 4. Õpilünkade analüüs tasemetestide ja õpetajate hinnangute põhjal
 5. Individuaalsete õppekavade analüüs
 6. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 2 16.03.2022 kell 14.30

Päevakord: 

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 2. Õppeedukuse analüüs, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu
 3. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 3 10.06.2022 kell 14.30

Päevakord: 

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste  ülevaatamine
 2. Õppeedukuse, käitumis- ja hoolsushinnete arutelu
 3. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine 
 4. Õpilaste kiituskirjaga või ainekiituskirjaga tunnustamine
 5. Täiendavale õppetööle määramine
 6. Klassikursuse kordama jätmine
 7. Parima õpilase preemia määramine
 8. Arenguvestluste kokkuvõte
 9. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 4 15.06.2021 kell 14.00

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuste ülevaatamine
 2. Põhikooli lõpetamise otsustamine
 3. Ainekiituskirjaga tunnustamine
 4. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu nr 5 31.08.2022 kell 10.00

Päevakord:

 1. Täiendava õppetöö põhjal järgmisse klassi üleviimine
 2. Ruila Põhikooli 2022/2023 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.
 3. Ruila Põhikooli 2021/2022 õppeaasta aruande arutelu.
 4. Ruila Põhikooli kodukorra ja päevakava kinnitamine.
 5. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosoleku täpsustatud päevakord avalikustatakse hiljemalt üks nädal enne toimumise aega.