Sisseastumine


Vastavalt Saue Vallavalitsuse 08.02.2023 korraldusele nr 111 "Elukohajärgse kooli määramine 2023-2024 õppeaastaks", on Ruila Põhikool elukohajärgseks piirkonnakooliks Allika, Hingu, Kaasiku, Kabila, Kohatu, Kibuna, Laitse, Metsanurga, Muusika, Pohla, Ruila ja Vansi küladele. 

Sisseastumise tingimused ja kord

Nii kooli sisseastumise kui koolist lahkumise avalduste esitamine toimub läbi Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO.

Avalduste esitamine

Vastavalt Saue Vallavalitsuse 08.02.2023 korraldusele nr 111 "Elukohajärgse kooli määramine 2023-2024 õppeaastaks", on Ruila Põhikool elukohajärgseks piirkonnakooliks Allika, Hingu, Kaasiku, Kabila, Kohatu, Kibuna, Laitse, Metsanurga, Muusika, Pohla, Ruila ja Vansi küladele. 

Sisseastumise tingimused ja kord

Nii kooli sisseastumise kui koolist lahkumise avalduste esitamine toimub läbi Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO.

Avalduste esitamine