Lasteaed

Toidupäeva ning kohatasu maksumus


Toidupäeva maksumus Saue valla munitsipaallasteaedades on alates 1. jaanuarist 2024 2,54 eurot. Nende laste, kelle mõlemad vanemad või üksikvanem on jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Saue valla elanikud, on toidupäeva maksumus 1,89 eurot ning vahe 65 senti kompenseeritakse vallaeelarvest. Toitlustustoetuse saamise tingimused on määratud Saue Vallavolikogu määrusega.

Lasteaia kohatasu suuruseks on 20% kehtivast alampalgast, kohatasu on kehtestatud Saue Vallavolikogu määrusega

2024. aastal on Saue valla munitsipaallasteaia osalustasud:

• täisosalus 164 eurot;

• 50% soodustus 82 eurot;

• 75% soodustus 41 eurot.

Osalustasu arvestus algab päevast, mil laps lasteaia nimekirja arvatakse ja lõpeb lasteaia nimekirjast väljaarvamise päevast. Osalustasu on kuupõhine ja see tuleb tasuda ka lapse lasteaiast puudutud perioodi eest.

Osalustasu soodustuse kohta leiab täpsema infot Saue valla koduleheküljelt või haridusspetsialist Lily Roobi käest lily.roop@sauevald.ee

Avalduse soodustuse saamiseks saab esitada läbi ARNO Taotluse esitamise ikoon on sisseloginud kasutajal leitav rubriigist "Minu lapsed".

 

 

 

Toidupäeva maksumus Saue valla munitsipaallasteaedades on alates 1. jaanuarist 2024 2,54 eurot. Nende laste, kelle mõlemad vanemad või üksikvanem on jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Saue valla elanikud, on toidupäeva maksumus 1,89 eurot ning vahe 65 senti kompenseeritakse vallaeelarvest. Toitlustustoetuse saamise tingimused on määratud Saue Vallavolikogu määrusega.

Lasteaia kohatasu suuruseks on 20% kehtivast alampalgast, kohatasu on kehtestatud Saue Vallavolikogu määrusega

2024. aastal on Saue valla munitsipaallasteaia osalustasud:

• täisosalus 164 eurot;

• 50% soodustus 82 eurot;

• 75% soodustus 41 eurot.

Osalustasu arvestus algab päevast, mil laps lasteaia nimekirja arvatakse ja lõpeb lasteaia nimekirjast väljaarvamise päevast. Osalustasu on kuupõhine ja see tuleb tasuda ka lapse lasteaiast puudutud perioodi eest.

Osalustasu soodustuse kohta leiab täpsema infot Saue valla koduleheküljelt või haridusspetsialist Lily Roobi käest lily.roop@sauevald.ee

Avalduse soodustuse saamiseks saab esitada läbi ARNO Taotluse esitamise ikoon on sisseloginud kasutajal leitav rubriigist "Minu lapsed".