Lasteaed

Lapsevanemale


Haigustunnustega lapsi lasteaeda tuua ei tohi!

Lasteaia päevakava, söögimenüü ning kodukorra leiate allolevatelt linkidelt:

Päevakava

Kodukord

Söögimenüü

Kui lapsel on diagoositud mingit laadi toiduallergia või -talumatus, siis erimenüü võimaldamise aluseks on arstitõend. 

Kõik lasteaia õppetööd puudutav info, ettevõtmiste ja ürituste plaanid on leitavad elektroonilisest e-õppeinfosüsteemist ELIIS

Kui ühest perest käib lasteaias mitu last, tuleb ELIIS-is iga lapse kohta teha eraldi liitumisavaldus.

 

Suvised valverühmad avatakse juulikuus Laagri ja Midrimaa lasteaias

2023. aasta juulikuus avatakse valverühmad Laagris Lasteaias ja Saue lasteaias Midrimaa. Suverühmas saavad kohta kasutada lapsed, kes juba Saue valla munitsipaallasteaias käivad ja kelle vanem esitab lasteaia direktorile 15. märtsiks avalduse.

Munitsipaallasteaia osalustasu soodustused ja toitlustustoetus juulikuus ei kehti. Kohatasu suvise valverühma kasutamise eest tuleb vanemal tasuda ettemaksuna peale avalduse esitamist terve valverühma töötamise perioodi eest, sõltumata sellest, mitu päeva laps suverühmas kohal käib. Ettemaksuarve esitatakse ARNO süsteemi kaudu. Hilisemal kohast loobumisel ettemakstud suverühma osalustasu ei tagastata. Suverühma kohatasu on 145 eurot ja toidupäeva maksumus on 2,52 eurot.

Suverühma kohtade komplekteerimine toimub vajaduspõhiselt vanemate avalduste alusel. Valverühma töötamise ajal tuleb tagada vajalikul hulgal lasteaia personali töölviibimine ja muude rühma avatuna hoidmise kulude katmine, seetõttu tulebki koha kasutamise soovist mitu kuud ette teatada ning osalustasu ettemaksuna tasuda. Samal põhjusel ei toimu koha kasutamata jätmisel tagasiarvestust.

Lisainfot lasteaedade suvise töökorralduse kohta on võimalik küsida lasteaiast, kus laps käib või  haridusspetsialist Lily Roobilt tel 5302 1854, e-post: lily.roop@sauevald.ee.

Haigustunnustega lapsi lasteaeda tuua ei tohi!

Lasteaia päevakava, söögimenüü ning kodukorra leiate allolevatelt linkidelt:

Päevakava

Kodukord

Söögimenüü

Kui lapsel on diagoositud mingit laadi toiduallergia või -talumatus, siis erimenüü võimaldamise aluseks on arstitõend. 

Kõik lasteaia õppetööd puudutav info, ettevõtmiste ja ürituste plaanid on leitavad elektroonilisest e-õppeinfosüsteemist ELIIS

Kui ühest perest käib lasteaias mitu last, tuleb ELIIS-is iga lapse kohta teha eraldi liitumisavaldus.

 

Suvised valverühmad avatakse juulikuus Laagri ja Midrimaa lasteaias

2023. aasta juulikuus avatakse valverühmad Laagris Lasteaias ja Saue lasteaias Midrimaa. Suverühmas saavad kohta kasutada lapsed, kes juba Saue valla munitsipaallasteaias käivad ja kelle vanem esitab lasteaia direktorile 15. märtsiks avalduse.

Munitsipaallasteaia osalustasu soodustused ja toitlustustoetus juulikuus ei kehti. Kohatasu suvise valverühma kasutamise eest tuleb vanemal tasuda ettemaksuna peale avalduse esitamist terve valverühma töötamise perioodi eest, sõltumata sellest, mitu päeva laps suverühmas kohal käib. Ettemaksuarve esitatakse ARNO süsteemi kaudu. Hilisemal kohast loobumisel ettemakstud suverühma osalustasu ei tagastata. Suverühma kohatasu on 145 eurot ja toidupäeva maksumus on 2,52 eurot.

Suverühma kohtade komplekteerimine toimub vajaduspõhiselt vanemate avalduste alusel. Valverühma töötamise ajal tuleb tagada vajalikul hulgal lasteaia personali töölviibimine ja muude rühma avatuna hoidmise kulude katmine, seetõttu tulebki koha kasutamise soovist mitu kuud ette teatada ning osalustasu ettemaksuna tasuda. Samal põhjusel ei toimu koha kasutamata jätmisel tagasiarvestust.

Lisainfot lasteaedade suvise töökorralduse kohta on võimalik küsida lasteaiast, kus laps käib või  haridusspetsialist Lily Roobilt tel 5302 1854, e-post: lily.roop@sauevald.ee.