Õppetöö

Lõpueksamite ja tasemetööde ajad


Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2021-2022 õppeaastal


eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022
matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4. klass

matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021
eesti/vene keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021
loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021

7. klass

matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021
eesti keel (kirjalik) – 30. september - 1. oktoober 2021
loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021
inglise keel (kirjalik ja suuline) – 8. oktoober; 11.-13. oktoober 2021

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2021-2022 õppeaastal


eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022
matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4. klass

matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021
eesti/vene keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021
loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021

7. klass

matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021
eesti keel (kirjalik) – 30. september - 1. oktoober 2021
loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021
inglise keel (kirjalik ja suuline) – 8. oktoober; 11.-13. oktoober 2021